TESTINGTESTINGTESTING

Insikt är bryggan från bra till BÄST®

Kundundersökning, marknadsundersökning, medarbetarundersökning, medieundersökning, omnibusundersökning, opinionsundersökning, panelundersökning, reklamundersökning, trackingundersökning, varumärkesundersökning, telefonintervjuer, panel/webbintervjuer, personliga intervjuer, fokusgrupper, postala enkäter­­.

Beslutsfattare i näringsliv och offentliga organisationer har anlitat PFM Research i mer än tjugo år för att utveckla sina verksamheter. Resultatet? Bättre försäljningssiffror, lojalare kunder, friskare medarbetare, koll på trender, försprång till konkurrenter och framför allt bättre lönsamhet. Välkommen!

Resultat från våra mätningar

Åsiktsgruppen

Ladda ner vår folder

Nyhetsbrev

• Högre lön inte nog för att
motivera lärare (GP 24/8-14)

• Lärare vill att staten tar över 
ansvaret för skolan (SVT 9/2, 2014)

Webbpanel med mer än
70 000 nordiska medlemmar; Åsiktsgruppen
 Läs mer om oss; Broschyr  Börja prenumerera; Nyhetsbrev