Fokusgrupper/
personliga intervjuer –
av experter på datainsamling

En kvalitativ insamlingsmetod som vi har lång
erfarenhet  och säkra rutiner för att genomföra.

Vi rekryterar till fokusgrupper, personliga intervjuer, paneler och riktade målgrupper

  • Vi har en egen avdelning specialiserad på rekryteringar till fokusgrupper, personliga intervjuer, paneler och andra riktade målgrupper.
  • Varje år driver vi ca. 75 rekryteringsprojekt.
  • 22 års erfarenhet av att hitta personer till fokusgrupper har gett oss en gedigen erfarenhet.
  • Vi är medlem i ESOMAR och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.
1
Vi driver ca. 75 rekryteringsprojekt varje år!

När ska man välja fokusgrupper/personliga intervjuer som insamlingsmetod?

Fokusgrupper/ personliga intervjuer är en kvalitativ insamlingsmetod som är utmärkt om man vill ha allmän insikt i hur en målgrupp tänker och tycker. Till exempel som förstudie till en kvantitativ undersökning. Med metoden vill man kartlägga gruppens attityder, värderingar och beteende, inte bara konstatera att det förhåller sig på ett specifikt sätt, utan också varför.

Normalt består en fokusgrupp av 8 – 10 deltagare. För att ge bra resultat ska den ledas av en erfaren moderator enligt en i förväg sammanställd diskussionsguide. Diskussionsguiden ska dock inte vara för detaljerad, utan ge plats för nya, oförutsedda synpunkter. Fokusgrupper är en kvalitativ metod, vilket betyder att resultaten aldrig kan kvantifieras eller betraktas som representativa för en hel målgrupp.

Hur säkerställer vi kvaliteten i våra rekryteringar till
fokusgrupper/ personliga intervjuer?

Sedan 1999 har vi varje vecka arbetat med rekryteringsuppdrag mot företag inom spridda branscher. Detta har givit oss en gedigen erfarenhet och i takt med detta också en ökad efterfrågan på våra rekryteringstjänster. Vi har en egen avdelning specialiserad på rekryteringar till fokusgrupper, personliga intervjuer, paneler och andra riktade målgrupp. Varje år driver vi cirka 75 projekt där vi rekryterar in respondenter till företag i olika branscher.

Genom att kombinera nya rekryteringsmetoder tillsammans med traditionell telefonrekrytering är vi en bred samarbetspartner för denna typ av uppdrag. Vi erbjuder förutom rekrytering även rådgivning vid design av formulär, framtagning av urval samt lokal för genomförande av grupperna.

Ibland kan det vara svårt och kostsamt att få den rätta spridningen i landet och där kan onlinefokusgrupper eller bokade telefonintervjuer vara ett komplement till att träffas på en fysisk plats.

Behöver du hjälp att hitta en bra moderator kan vi naturligtvis även ordna det.

Referenser och erfarenhet av rekrytering till fokusgrupper/ personliga intervjuer

PFM Research i Sverige AB levererar i snitt 500 säkra beslutsunderlag per år till både företag och offentliga
organisationer och uppdragsgivarna finns såväl lokalt som i Norden och hela Europa.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag
med rekrytering till fokusgrupper/ personliga intervjuer.

Behöver du hjälp med rekrytering till fokusgrupper/ personlinga intervjuer?
Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man söker. Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och svarar på eventuella frågor.
Ring oss. Telefonnummer till PFM Research i Sverige AB_395x394
Ring till oss
Hitta till oss. Adress till PFM Research i Sverige AB_395x391
Hitta hit

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00

Kontakta oss här!

    keyboard_arrow_up