Proffs på rekrytering till fokusgrupper

Vi är stolta över vår specialiserade avdelning för rekryteringar, med över 20 års erfarenhet av att skapa dynamiska fokusgrupper, personliga intervjuer och djupintervjuer.

Fokusgrupper

Fokusgrupper och personliga intervjuer är optimala när du vill förstå djupare hur din målgrupp tänker och känner. Denna kvalitativa insamlingsmetod ger insikt i attityder, värderingar och beteenden. En erfaren moderator leder vanligtvis en grupp på 8–10 deltagare genom en öppen diskussion för att fånga både förväntade och oväntade synpunkter.

rekrytering_pfm_research

Face-to-face intervjuer

Vi har gedigen erfarenhet av att genomföra face-to-face-intervjuer, vilket gör oss särskilt skickliga på att hjälpa ditt företag att få djupare insikter. Denna metod är särskilt effektiv när du behöver förstå komplexa resonemang och fånga upp subtila nyanser i respondenternas svar, något som ofta går förlorat i andra former av datainsamling. Face-to-face-intervjuer är idealiska för att få direkt respons från besökare på plats och möjliggör omedelbar återkoppling.

När är fokusgrupper bästa metoden?

Produktutveckling: Få djupare insikter om konsumenters preferenser, behov och reaktioner gentemot en ny produkt eller tjänst.

Marknadsundersökning: Utforska målgruppens attityder, förväntningar och uppfattningar om din bransch och dina konkurrenter.

Varumärkesstrategi: Förstå hur ditt varumärke uppfattas och identifiera sätt att förbättra eller positionera det på marknaden.

Reklam och kampanjer: Testa och utvärdera potentiella reklamkampanjer för att säkerställa att de resonanserar med målgruppen.

Kundtillfredsställelse: Utvärdera kundupplevelser, förstå problemområden och identifiera möjligheter till förbättring.

Policyutvärdering: För organisationer och myndigheter kan fokusgrupper eller intervjuer användas för att utvärdera befintliga eller föreslagna policys och initiativ.

Medarbetarinvolvering: För interna frågor kan fokusgrupper användas för att involvera och samla in åsikter från anställda om företagsstrategi, arbetsmiljö eller andra ämnen.

Utbildning och träning: Använd fokusgrupper för att utvärdera effektiviteten av utbildningsprogram och identifiera områden för förbättring.

fokusgrupper_rekrytering_pfmresearch

Kvalitetssäkring i våra rekryteringar

Sedan 1999 har vi varit dedikerade till att leverera högkvalitativa rekryteringar för fokusgrupper och personliga intervjuer. Vi förstår utmaningarna med geografisk spridning och erbjuder även onlinefokusgrupper och bokade telefonintervjuer som komplement till fysiska möten. För att underlätta hela processen erbjuder vi också assistans vid moderatorval. 

Fler frågor?

”Vi är alltid här för att stödja er och besvara eventuella frågor. Ett telefonsamtal eller ett mail är allt som skiljer oss från att inleda ett framgångsrikt samarbete!”

Fredrik Jönsson

Anders Jönsson

keyboard_arrow_up