Datainsamling via vår
yrkespanel Lärarpanelen

En kvantitativ insamlingsmetod som
vi har lång erfarenhet av att genomföra.

Vi erbjuder webbintervjuer från vår egen yrkespanel Lärarpanelen

  • Vi har sedan 2013 en egen yrkespanel, Lärarpanelen.
  • Lärarpanelen består av lärare och skolledare från förskola till gymnasium och är spridda över hela Sverige.
  • I dagsläget har vi medlemmar från mer än 210 kommuner i Sverige.
  • Vi är medlem i ESOMAR och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.

Använd Lärarpanelen när du vill veta vad Sveriges lärare tycker

Den svenska skolan är alltid ett hett debattämne. Intresset att ta del av lärarnas åsikter och idéer har ökat markant de senaste åren. För vem är bättre rustad än våra lärare att faktiskt tala om hur det är att jobba på våra skolor.

Med hjälp av Lärarpanelen kan man få insikt om många olika områden inom skolverksamheten. Exempelvis hur myndigheter kan stödja och underlätta undervisningen i skolorna, hur verksamheten kan digitaliseras eller hur lärarna uppfattar olika beslut som regeringen fattar.

Det går att rikta sin undersökningen till en specifik målgrupp då vi har bakgrundsfrågor om vad lärarna arbetar som. De målgrupper vi har är förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare på vuxenutbildning, lärare på folkhögskola, förskolechef, rektor, biträdande rektor, övrig skolledning, fritidspedagog, högskolelärare/universitet samt annan befattning inom skola/utbildning.

Utveckla tryckta och digitala läromedel

För att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och för att elever och studenter ska nå högre kunskapsresultat måste det finnas kvalitativa läromedel. Att ta fram och utveckla läromedel är ett gediget arbete som ofta tar flera år från idé till färdigt material.

PFM Research i Sverige AB kan hjälpa till i utvecklingen av läromedel genom att samla in fakta, idéer och åsikter från lärare och elever rund om i landet.

Datainsamlingen sker via våra webbpaneler. Genom Lärarpanelen kan vi rikta intervjuerna till en viss målgrupp inom skolvärlden. Och via vår konsumentpanel Åsiktsgruppen kan vi ställa frågor till svenska allmänheten. Även här kan vi rikta intervjuerna till en specifik målgrupp.

Våra webbintervjuer kan ske via enskilda intervjuer, men också i form av återkommande löpande kontakter. För att lyckas med utvecklingen av läromedel kan en återkommande dialog med lärarna och elever kring hur läromedel ska utformas vara avgörande.

Vi är experter på att ta fram kvalitetssäkra beslutsunderlag för att utveckla både tryckta och digitala läromedel.

Hur säkerställer vi kvaliteten i Lärarpanelen?

Varje medlem blir inbjuden att medverka i ett begränsat antal internetbaserade undersökningar varje månad. Panelens medlemsurval förnyas kontinuerligt. Alla undersökningar besvaras anonymt och medlemmarna kan när som helst välja att avregistrera sig från panelen.

För att säkerhetsställa högsta kvalité i Lärarpanelen har vi valt att slumpmässigt rekrytera medlemmarna. Detta har gjort att panelen är jämt fördelad sett till kön, ålderskategorier samt regioner. Att inrikta sin undersökning mot en speciell typ av målgrupp går bra då vi har bakgrundsinformation om panelmedlemmarna som täcker efterfrågat urval.

Vi är medlemmar i branschorganisationen ESOMAR. Det säkerställer att vi hanterar vår webbpanel, såsom rekryteringsprocedurer, identitetsvalidering, profildataregistrering, underhåll samt säkrande och skyddande av personlig information på rätt sätt.

I detta produktblad kan du läsa mer om Lärarpanelen:

Vi behöver din åsikt. Bli medlem i PFM Research i Sverige ABs Lärarpanel.
Information till dig som är medlem i PFM Research i Sverige ABs Lärarpanel.
Redan medlem i PFM Research i Sveriges ABs Lärarpanel? Logga in här.

Referenser och erfarenhet av webbintervjuer i Lärarpanelen

PFM Research i Sverige AB levererar i snitt 500 säkra beslutsunderlag per år till både företag och offentliga
organisationer och uppdragsgivarna finns såväl lokalt som i Norden och hela Europa.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och
ditt företag med undersökningar i Lärarpanelen

Vill du göra en undersökningar i Lärarpanelen?
Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man söker. Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och svarar på eventuella frågor.
Ring oss. Telefonnummer till PFM Research i Sverige AB_395x394
Ring till oss
Hitta till oss. Adress till PFM Research i Sverige AB_395x391
Hitta hit

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00

Kontakta oss här!

    keyboard_arrow_up