Låt oss ta hand om din
medarbetarundersökning

Vi är sedan 1999 experter på datainsamling.
Vi har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra
medarbetarundersökningar av högsta kvalitet.

Vi är experter på medarbetarundersökningar

Det finns en stark koppling mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företagets lönsamhet. Det kan därför vara bra att undersöka hur medarbetarna trivs med arbetsuppgifter, miljö, kollegor och chefer. Det finns företag som genomför sina egna medarbetarundersökningar, men många studier visar på mer ärliga svar från de anställda om man låter en extern part göra medarbetarundersökningen.

PFM Research i Sverige AB har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra medarbetarundersökningar av högsta kvalitet. Det spelar ingen roll hur smart och genomtänkt en undersökning är – bygger den inte på hög kvalitet i datainsamlingen, kommer den inte att spegla verkligheten. Då blir den inte heller det trygga beslutsstöd den var tänkt att vara, utan riskerar att göra mer skada än nytta.

Vi tar hand om hela undersökningsprocessen

Vi administrerar och vägleder dig genom undersökningens alla steg. Från framtagning av frågeformulär till leverans. En och samma projektledare ansvarar för projektet från början till slut. Våra projektledare har lång erfarenhet och hittar rätt metod, verktyg och relevanta frågor för varje specifikt uppdrag och målgrupp. All insamlad datan verifieras och kvalitetssäkras noggrant innan den levereras.
Medarbetarundersökningen sammanställs och levereras i ett format som passar dig bäst.

PFM Research i Sverige AB | Timeline medarbetarundersökning

Vi har hjälpt företag och organisationer sedan 1999 att genomföra medarbetarundersökningar. Vi vet att en fullständig, korrekt och uppdaterad data är nyckeln till en trovärdig och tillförlitlig medarbetarundersökning. En investering som ska ligga till grund för viktiga strategiska beslut.

Inom våra medarbetarundersökningar erbjuder vi både kvantitativa och kvalitativa insamlingsmetoder. Kvantitativa undersökningar genomför vi i form av telefonintervjuer, webbintervjuer eller postala enkäter. Och kvalitativa undersökningar utför vi i form av personliga intervjuer/fokusgrupper. Vi använder den insamlingsmetod som passar din begäran allra bäst. För att öka svarsfrekvensen kan det ibland vara en god idé att kombinera olika metoder.

Referenser och erfarenhet av medarbetarundersökningar

PFM Research i Sverige AB levererar i snitt 500 säkra beslutsunderlag per år till både företag och offentliga
organisationer och uppdragsgivarna finns såväl lokalt som i Norden och hela Europa.

Behöver du hjälp med en medarbetarundersökning?
Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man söker. Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och svarar på eventuella frågor.
Ring oss. Telefonnummer till PFM Research i Sverige AB_395x394
Ring till oss
Hitta till oss. Adress till PFM Research i Sverige AB_395x391
Hitta hit

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00

Kontakta oss här!

    Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och
    ditt företag med en medarbetarundersökning

    keyboard_arrow_up