Låt oss ta hand om din
marknadsundersökning

Vi är sedan 1999 experter på datainsamling.
Vi har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra
marknadsundersökningar av högsta kvalitet.

 

Referenser och erfarenhet av marknadsundersökningar

PFM Research i Sverige AB levererar i snitt 500 säkra beslutsunderlag per år till både företag och offentliga
organisationer och uppdragsgivarna finns såväl lokalt som i Norden och hela Europa.

Vi är experter på marknadsundersökningar

Företag och organisationer har hjälpts av PFM Research i Sverige AB under lång tid för att få insikter om hur marknaden ser ut och vad den har för behov och förväntningar.

Vi hjälper till att få svar på avgörande frågor som ligger till grund för viktiga strategiska beslut. Som till exempel hur varumärket och utbudet uppfattas, hur anpassning kan ske till rådande marknadsförhållanden, vilka är de största konkurrenter och vilka marknadskanaler är mest effektiva.

En marknadsundersökning kan användas för att kartlägga attityder, bedöma efterfrågan på en ny produkt eller analysera trender på marknaden. Den ger dig också svar på frågor kring profilering, prissättning och distribution.

Marknadsundersökningen sammanställs och levereras i ett format som passar dig som kund bäst.

Marknadsundersökningar - PFM Research i Sverige AB

Heltäckande leverantör av insamlingsmetoder

Inom våra marknadsundersökningar erbjuder vi både kvantitativa och kvalitativa insamlingsmetoder.
Kvantitativa undersökningar genomför vi i form av telefonintervjuer, webbintervjuer eller postala enkäter.
Kvalitativa undersökningar utför vi i form av personliga intervjuer/fokusgrupper, smaktester/ produktutvärderingar eller användartester.

Vi använder den insamlingsmetod som passar din begäran allra bäst.
För att öka svarsfrekvensen kan det ibland vara en god idé att kombinera olika metoder.

 

Behöver du hjälp med en marknadsundersökning?
Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man söker. Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och svarar på eventuella frågor.
Ring oss. Telefonnummer till PFM Research i Sverige AB_395x394
Ring till oss
Hitta till oss. Adress till PFM Research i Sverige AB_395x391
Hitta hit

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00

Kontakta oss här!

    Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och
    ditt företag med en marknadsundersökning

    keyboard_arrow_up