Datainsamling via vår
webbpanel Åsiktsgruppen

En kvantitativ insamlingsmetod som
vi har lång erfarenhet av att genomföra.

Vi erbjuder webbintervjuer från vår konsumentpanel Åsiktsgruppen

  • Vi har sedan 2007 en egen webbpanel som heter Åsiktsgruppen.
  • Åsiktsgruppen är rikstäckande och består av ett representativt antal medlemmar av den svenska allmänheten.
  • Webbpanelen är slumpmässigt telefonrekryterad.
  • Vi är medlem i ESOMAR och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.

Få snabbt svar på viktiga frågor med vår kostnadseffektiva lösning

ÅG-omnibusen, även känd som ÅG-bussen, är en kostnadseffektiv lösning för dig som har en begränsad budget men ändå behöver snabba svar och feedback på viktiga specifika frågor.

På bara några dagar kan vi nå ut till den vuxna allmänheten i Sverige och ge dig tillgång till data som kan brytas ner efter kön, ålder och region.

ÅG-bussen ger dig tillgång till värdefull information som kan hjälpa dig att fatta svåra beslut och är en pålitlig metod för att få en klar bild av hur allmänheten tänker och känner kring ett visst ämne.

ÅG-Bussen - PFM Research i Sverige AB

När ska man välja webbintervjuer som insamlingsmetod?

Webbintervjuer är en kvantitativ insamlingsmetod. En fördel med webbintervjuer är att undersökningarna går snabbt att genomföra samtidigt som det är ett kostnadseffektivt alternativ. Du når många personer snabbt, och metoden är geografiskt oberoende eftersom deltagaren kan fylla i undersökningen antingen hemma, på arbetet eller till och med utomlands. Det är enkelt för respondenten att delta och ersättning erhålls alltid när en undersökning är genomförd. Svaren når oss ögonblickligen.

Det finns möjlighet att visa bilder/ filmer samt att spela upp ljudklipp. En sak som i många fall skiljer webbenkät från telefonintervju är graden av anonymitet. Att använda en webbenkät kan ha fördelar när det handlar om känsliga ämnen, där en respondent slipper att öppna upp sig för en intervjuare. Metoden har också fördelar när man önskar mer utförliga öppna svar.

Hur säkerställer vi kvaliteten i våra webbintervjuer?

För att säkerställa högsta kvalité på Åsiktsgruppen har vi valt att slumpmässigt rekrytera panelmedlemmarna via telefon. Att rekrytera medlemmar via telefon säkerställer en högre kvalitet jämfört med själv/- online rekryterade paneler. Vår panel är baserad på ett slumpmässigt urval och är jämnt fördelad sett till kön, ålder samt regioner, vilket är en förutsättning för att resultatet ska bli tillförlitligt.

Att inrikta sin undersökning mot en speciell typ av målgrupp går bra då vi har bakgrundsinformation om panelmedlemmarna som täcker efterfrågat urval. För att hålla Åsiktsgruppen ajour telefonrekryterar vi varje vecka 200-250 nya medlemmar.

Vi värnar om våra medlemmar och därför blir varje medlem inbjuden att medverka i ett begränsat antal internetbaserade undersökningar varje månad. Alla undersökningar besvaras anonymt och medlemmarna kan när som helst välja att avregistrera sig från panelen.

Vi är medlemmar i branschorganisationen ESOMAR. Det säkerställer att vi hanterar vår webbpanel, såsom rekryteringsprocedurer, identitetsvalidering, profildataregistrering, underhåll samt säkrande och skyddande av personlig information på rätt sätt.

Referenser och erfarenhet av webbintervjuer i Åsiktsgruppen

PFM Research i Sverige AB levererar i snitt 500 säkra beslutsunderlag per år till både företag och offentliga
organisationer och uppdragsgivarna finns såväl lokalt som i Norden och hela Europa.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och
ditt företag med webbintervjuer

Behöver ni hjälp med att genomföra webbintervjuer?
Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man söker. Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och svarar på eventuella frågor.
Ring oss. Telefonnummer till PFM Research i Sverige AB_395x394
Ring till oss
Hitta till oss. Adress till PFM Research i Sverige AB_395x391
Hitta hit

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00

Kontakta oss här!

    keyboard_arrow_up