Leverans av data

Insamlad data sammanställs och levereras i ett format som passar kunden bäst. Leveransen kan variera från enklaste formen av rådata till unikt designade rapporter.

Vare sig datan är insamlad via telefon, webb, postala enkäter eller via fokusgrupper så verifieras och kvalitetssäkrar vi all data innan den levereras till kund.

 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)