Postala enkäter –
av experter på datainsamling

En kvantitativ insamlingsmetod som vi har lång
erfarenhet och säkra rutiner för att genomföra.

Vi erbjuder insamling av åsikter via postala enkäter

  • Varje år genomför vi ca. 75 000 postala enkäter.
  • Vi har 21 års erfarenhet och säkra rutiner för arbete med postala enkäter.
  • Vi är medlem i ESOMAR och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.
1
Vi genomför ca. 75 000 postala enkäter varje år!

När ska man välja att använda postala enkäter som insamlingsmetod?

Undersökningsformen med postala enkäter är en traditionell kvantitativ insamlingsmetod som idag till stor del har ersatts av digitala metoder, så som webbenkäter och även telefonintervjuer, men därmed inte sagt att postala enkäter är ineffektiva i dagens samhälle.

Metoden lämpar sig mycket bra när man som uppdragsgivare vill undersöka en målgrupp som exempelvis inte har tillgång till, eller inte har stor vana av datorer och därmed inte kan fylla i enkäten via Internet.

Att skicka ut frågeformuläret med post till deltagarna är en billig insamlingsmetod och det är därför den ofta används för undersökningar med stora urval. Ytterligare en fördel är att det är lätt att skicka med bilder, varuprover eller annat åskådningsmaterial till deltagarna.

En annan fördel är att svarsresultatet kan bli mer sanningsenligt, då man som respondent kan genomföra undersökningen när man vill och även kunna ta god tid på sig att svara.

Hur säkerställer vi kvaliteten i våra postala enkäter?

Vi har över 21 års erfarenhet och säkra rutiner för utformning och insamling av data via postala enkäter.

Det är viktigt att frågorna i en postal enkät är tydliga och lättbegripliga eftersom deltagaren inte kan be om förklaringar. Vi har en egen avdelning som är specialiserad på postala enkäter och som sköter hela kedjan från layout av frågeformulär till utskick, påminnelseutskick, insamling, scanning och sammanställning av data.

Varje år genomför vi ca. 75 000 postala enkäter.

Referenser och erfarenhet av postala enkäter

PFM Research i Sverige AB levererar i snitt 500 säkra beslutsunderlag per år till både företag och offentliga
organisationer och uppdragsgivarna finns såväl lokalt som i Norden och hela Europa.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och
ditt företag med postala enkäter

Behöver du hjälp med att skicka och skapa postala enkäter?
Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man söker. Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och svarar på eventuella frågor.
Ring oss. Telefonnummer till PFM Research i Sverige AB_395x394
Ring till oss
Hitta till oss. Adress till PFM Research i Sverige AB_395x391
Hitta hit

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00

Kontakta oss här!

    keyboard_arrow_up