Våldet i skolan - Lärarpanelen - En del av PFM Research i Sverige AB_1200x630

Våldet i skolan

Fler och fler lärare har känt sig hotade i skolan

I Lärarpanelens senaste undersökning har PFM Research i Sverige AB tagit pulsen på vad Sveriges lärare tycker om olika skolfrågor.

Dessvärre ser vi en ökad trend bland lärarna som svarar att de någon gång känt sig hotad av elever eller föräldrar i sin roll som lärare/ skolledare. (43% i september 2020, 44% i december 2020, 47% i april 2021 och nu vid senaste mätningen 57%).

Vidare har vi frågat vad lärarna tycker om lagändringen kring personalens befogenhet att kunna ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar och andra ordningsstörningar. Vi har också frågar om de tycker att det skulle vara lämpligt att införa ett betyg i ordning och uppförande.

Ta del av undersökningens resultat

keyboard_arrow_up