Datainsamling via fokusgrupper

Fokusgrupper är en kvalitativ metod, vilket betyder att resultaten aldrig kan kvantifieras eller betraktas som representativa för en hel målgrupp. Metoden är däremot utmärkt om man vill ha allmän insikt i hur en målgrupp tänker och tycker, till exempel som förstudie till en kvantitativ undersökning. Det är också en bra metod om man vill ha fördjupning av kvantitativa data, till exempel när man vet vad kunderna tycker eller gör men inte vet varför.

Normalt består en fokusgrupp av 8 – 10 deltagare. För att ge bra resultat ska den ledas av en erfaren moderator enligt en i förväg sammanställd diskussionsguide. Diskussionsguiden ska dock inte vara för detaljerad, utan ge plats för nya, oförutsedda synpunkter.

Vår styrka

Med en egen avdelning helt specialiserad på rekryteringar till fokusgrupper, paneler och andra riktade målgrupper kan vi erbjuda mycket kvalitativa underlag till dessa undersökningsformer.

Varje år driver vi cirka 75 projekt där vi rekryterar in respondenter till fokusgrupper till företag i olika branscher. Att under varje vecka i nästan 20 år arbetat med hitta personer till fokusgrupper, har naturligtvis gett oss en gedigen erfarenhet samtidigt ett fantastiskt nätverk.

Förutom själva rekryteringen, kan vi erbjuda rådgivning vid design av formulär, framtagning av urval samt lokal för genomförande av undersökningsgrupperna. Ibland kan det vara svårt och kostsamt att få den rätta spridningen i landet och där kan vi komplettera med andra former av intervjuer. Behöver du hjälp att hitta en bra moderator kan vi naturligtvis ordna det också.

Är du nyfiken och intresserad att veta mer? Kontakta Fredrik eller Anders. Vi hjälper gärna till!

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)