PFM Research i Sverige AB - Elstöd

Varannan missnöjd med hur elstödet har hanterats

Aktuellt

En webbundersökning genomförd av PFM Research i Sverige AB på uppdrag av Nordic Green Energy Sverige visar att nästan varannan svensk är missnöjd med hur regeringens elstöd har hanterats, störst är missnöjet i elområde 2 där över hälften är missnöjda. Däremot är svenskarna över lag nöjda med den ersättning de fått.

Läs mer om undersökningen💡🔍: https://lnkd.in/dz3Mz4Qz

keyboard_arrow_up