Åsiktsgruppen: Så löser vi fem vanliga datainsamlingsutmaningar.

Åsiktsgruppen: Så löser vi 3 vanliga datainsamlingsutmaningar

Aktuellt
Inom vår bransch strävar vi ständigt efter exakt och relevant data vilket för många kan innebära vissa utmaningar. Det är här Åsiktsgruppen träder in som en effektiv lösning när behovet av data från den svenska allmänheten, eller nischade grupper uppstår. Med över 24 års erfarenhet har vi utformat en plattform som inte bara uppfyller dina behov utan går utöver dem. Vi förstår att din datainsamlingsprocess måste vara skräddarsydd och pålitlig för att lyckas. Här går vi igenom tre vanliga utmaningar vid datainsamling där Åsiktsgruppen kan vara lösningen!

Åsiktsgruppen i korthet

År 2007 introducerade PFM Research Åsiktsgruppen, en webbpanel som fokuserar på att samla in värdefulla åsikter från den svenska allmänheten. Genom högkvalitativ och mångsidig panelrekrytering via slumpmässiga telefonintervjuer som vi själva utför, ser vi till att Åsiktsgruppen når en bred och representativ målgrupp samtidigt som den har flexibilitet att rikta in sig på unika eller nischade grupper vid behov. Medlemmarna, som enkelt kan delta i webbintervjuer, får enkäter distribuerade via e-mail och har friheten att svara anonymt och öppet när det passar dem bäst. Att vara en del av Åsiktsgruppen innebär inte bara att påverka samhällsfrågor, utan också att vara en del av en gemenskap som värdesätter deras röster och åsikter.

Tre vanliga datainsamlingsutmaningar.

Svårighet att nå ut till sin unika målgrupp

Utmaning: Står du inför svårigheter att nå ut till din väldigt nischade målgrupp? Eller möter du problemet att få tag på omfattande och bred data när du strävar efter en bredare publik? Vi förstår att ditt företag eller din forskning står inför olika unika utmaningar vid datainsamling.

Lösning: Åsiktsgruppen är inget standardalternativ – den är flexibel nog att skräddarsys för att passa både nischade och breda målgrupper utifrån dina specifika behov. För oss är ingen målgrupp för svår att nå, oavsett om den är liten och specialiserad eller stor och mångsidig. Åsiktsgruppen är din skräddarsydda lösning för pålitlig och anpassningsbar datainsamling.

Tidskrävande datainsamlingsprocess

Utmaning: Känner du att din datainsamlingsprocess tar för lång tid och hindrar din forskning eller affärsutveckling från att gå framåt? Är du frustrerad över den tröga takten och komplexiteten i att samla in viktig information på egen hand, eller inte har möjligheten att göra det tidskrävande jobbet?

Lösning: Åsiktsgruppen ger dig möjlighet att snabbt och effektivt samla in mycket data genom vår webbpanel, utan att tumma på kvalitén.

Komplex teknisk implementering

Utmaning: Vi förstår att genomförandet av avancerade webbundersökningar kan vara en knepig uppgift. För att uppnå optimala resultat krävs kunskap om hur man strukturerar en undersökning med rätt typ av frågor, men också hur frågeformuläret ska byggas upp rent tekniskt. Särskilt när det involverar ett stort antal frågor och svarsalternativ. Detta kan vara ett överväldigande arbete för dem som inte har erfarenheten.

Lösning: Låt oss ta hand om de tekniska bekymmerna. Våra erfarna projektledare är specialiserade på att hantera tekniska utmaningarna i samband med webbundersökningar, exempelvis formulärsprogrammeringen. Vi vet också hur viktigt det är med rätt frågeformulering för att öka svarsfrekvensen och minimera risken för feltolkningar bland respondenterna. Därför har vi även experter som hjälper er formulera relevanta frågor.

Vill du också testa kraften av Åsiktsgruppen? Kontakta oss redan idag, och låt oss tillsammans lösa era unika behov kring datainsamling!

Kontakta oss här: 

 

keyboard_arrow_up