Webbpaneler för allas behov | PFM Research i Sverige AB

Webbpaneler för allas behov

Vi har rikstäckande webbpaneler i många olika länder. Åsiktsgruppen är vår svenska konsumentpanel som består av ett representativt antal medlemmar av den svenska allmänheten.

För att säkerställa högsta kvalitet i våra paneler har vi valt att slumpmässigt rekrytera panelmedlemmarna.

Våra webbpaneler är jämnt fördelade sett till kön, ålder samt regioner, vilket är en förutsättning för att undersökningens resultat ska bli tillförlitligt. Vi genomför årligen ca 200 000 webbintervjuer. För att hålla panelerna ajour rekryteras nya panelmedlemmar varje vecka.

Vi har sammanställt all viktig information om våra webbpaneler i ett produktblad. Den innehåller bland annat paneldemografi, medlemsantalet, svarsfrekvens och mycket annat du behöver veta. Ladda ner produktbladet här.

Vid frågor kontakta Fredrik Jönsson.
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73.

 

 

keyboard_arrow_up