Utveckla kvalitativa läromedel

För att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och för att elever och studenter ska nå högre kunskapsresultat måste det finnas kvalitativa läromedel. Att ta fram och utveckla läromedel är ett gediget arbete som ofta tar flera år från idé till färdigt material.

PFM Research i Sverige AB kan hjälpa till i utvecklingen av läromedel genom att samla in fakta, idéer och åsikter från lärare och elever runt om i landet.

PFM Research i Sverige AB är sedan 1999 en heltäckande leverantör av datainsamling. Datainsamlingen sker via våra webbpaneler. Genom vår yrkespanel Lärarpanelen som består av lärare och skolledare i hela landet kan vi rikta intervjuerna till en viss målgrupp inom skolvärlden. Via vår konsumentpanel Åsiktsgruppen kan vi ställa frågor till svenska allmänheten. Även här kan vi rikta intervjuerna till en specifik målgrupp.

Vi är experter på att ta fram kvalitetssäkra beslutsunderlag för att utveckla både tryckta och digitala läromedel.

Vi hjälper gärna till med faktaunderlag nästa gång ni ska utveckla eller ta fram nya läromedel. Kontakta oss direkt!

keyboard_arrow_up