Trackingundersökning

Behöver ni hjälp med en trackingundersökning? Kontakta oss.

Vi har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra trackingundersökningar av högsta kvalitet.

Det spelar ingen roll hur smart och genomtänkt en undersökning är – bygger den inte på hög kvalitet i datainsamlingen, kommer den inte att spegla verkligheten. Då blir den inte heller det trygga beslutsstöd den var tänkt att vara, utan riskerar att göra mer skada än nytta.

PFM Research kärnkompetens är datainsamling. Bland våra kunder finns flera av Sveriges mest välrenommerade 
undersökningsföretag och opinionsinstitut och för dem duger bara data av högsta kvalitet.

Vi har lång erfarenhet av trackingundersökningar i olika omfattningar och erbjuder sådana till företag i alla möjliga olika branscher. Det är en undersökning som upprepas enligt en fastställd plan och mäter effekter av ett företags åtgärder eller marknadsutveckling över tid.

Inom våra trackingundersökningar erbjuder vi olika insamlingsmetoder, antingen i form av telefonintervjuer eller webbintervjuer. Vi använder den metod som passar din begäran allra bäst. Din trackingundersökning sammanställs och levereras i det format som du önskar.

Ta del av några av våra referensprojekt här 
Vi hjälper gärna till med en trackingundersökning. Kontakta oss här Behöver ni hjälp med en trackingundersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)