Medarbetarundersökning

Behöver ni hjälp med en medarbetarundersökning? Kontakta oss.

Vi har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra medarbetarundersökningar av högsta kvalitet.

Det spelar ingen roll hur smart och genomtänkt en undersökning är – bygger den inte på hög kvalitet i datainsamlingen, kommer den inte att spegla verkligheten. Då blir den inte heller det trygga beslutsstöd den var tänkt att vara, utan riskerar att göra mer skada än nytta.

PFM Research kärnkompetens är datainsamling. Bland våra kunder finns flera av Sveriges mest välrenommerade 
undersökningsföretag och opinionsinstitut och för dem duger bara data av högsta kvalitet.

I snart 20 har vi hjälpt företag och organisationer att ta reda på hur medarbetare trivs på en arbetsplats. Ofta går nöjda medarbetare och nöjda kunder hand i hand. Det kan därför vara bra att undersöka hur medarbetarna trivs med arbetsuppgifter, miljö, kolleger och chefer. Det finns en stark koppling mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet.

Inom våra medarbetarundersökningar erbjuder vi olika insamlingsmetoder, antingen i form av telefonintervjuer eller webbintervjuer. Vi använder den metod som passar din begäran allra bäst. Din medarbetarundersökning sammanställs och levereras i det format som du önskar.

 Ta del av några av våra referensprojekt här 
Vi hjälper gärna till med en medarbetarundersökning. Kontakta oss här Behöver ni hjälp med en medarbetarundersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)