Digitaliseringens
 roll i svenska bolags
 hållbara omställning.

PFM Research har tagit fram ett urval utifrån målgruppsdefinitionen som är “Företag och organisationer inom samtliga branscher/områden med minst 200 anställda och som omsätter minst 200 miljoner kronor”. Insamlingsmetoden har varit telefonintervjuer samt några få utskick via e-postadress med länk till undersökningen. Personerna som svarat är samtliga beslutsfattare inom digitaliseringsfrågor, varav 51% chefer med C-befattning, 30% mellanchefer och resterande i strategiska och verksamhetsutvecklande roller.

Fältperioden har varit ca 6 veckor lång och under dessa veckor har 86 svar samlats in (80 via telefonintervjuer och 6 stycken via webben). Parallellt med den kvantitativa undersökningen har fyra djupintervjuer genomförts av en representant från Nowadays i digitala möten med respondenter. Insikter från intervjuerna bör betraktas som kompletterande fakta och presenteras som kortare informationsrutor i rapporten för att ge läsaren en insikt i hur arbete med hållbar digitalisering rent praktiskt kan se ut i en verksamhet.

Läs mer om resultatet av undersökningen här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

keyboard_arrow_up