Kvalitet i svaren förutsätter kvalitet i ditt frågeformulär

Många av våra kunder har fasta, egenutvecklade format för sina undersökningar. Ändå gör vi alltid en kontroll och ett test av formuläret innan fältarbetet går igång, för att försäkra oss om att det fungerar som det ska.

Vill du ha hjälp med utvecklingen av ditt frågeformulär ställer vi gärna upp. Framförallt i webbintervjuer och postala enkäter är det viktigt med klara, entydiga formuleringar, eftersom intervjupersonerna inte har någon att fråga. Ett logiskt, bra flöde mellan frågeställningarna underlättar ytterligare.

Genom våra samarbetspartner kan vi också erbjuda färdiga, väl beprövade format och analysmodeller för en rad olika undersökningar: marknadsanalys, målgruppsanalys, NKI (nöjd-kund-index), varumärkesmätning, brand tracking, för/eftermätning av kampanjer, köpvanor, medievanor…

 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)