Smaktester | PFM Research i Sverige AB

Smaktester och produktutvärderingar

Vi genomför i snitt 100 produktutvärderingar per år mot olika företag inom livsmedelsbranschen. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet och i takt med detta också en ökad efterfrågan på våra smaktester.

Smaktest efter behov
Vi utför smaktesterna på det sätt som krävs för att tillgodose kundens beslutssituation.

Några vanliga behovsscenarion är följande:
1. Förändring av befintlig produkt, t. ex. utbyte av ingredienser, byte av ingrediensleverantör, förändring i produktionsprocess eller förpackningslösning
2. Utveckling av nya smaker i befintligt sortiment
3. Utveckling av helt nya produktkoncept
4. Återkommande avstämning storsäljare mot aktuell konkurrens, t. ex. mot EMV och nya konkurrenter
5. Bäst-i-test, smaktester i huvudsak avsedda för extern kommunikation

Studiedesign smaktest
PFM Research i Sverige AB har erfarenhet av många olika tekniker för att bäst besvara kundens olika behov av beslutsunderlag ovan.

Dessa inkluderar till exempel följande:
1. Blindtest av smak, dvs. smakupplevelse exkluderat inverkan av varumärke och annan kommunikation
2. Smakupplevelse baserat på kännedom om varumärke och produkt (t. ex. förpackning som stimuli)
3. Utvärdering av produktkoncept och smak i kombination
4. Triangeltest för test av upplevd skillnad i recept, kan kombineras med uppföljande fördjupande smaktest för att klargöra hur skillnad påverkar smakupplevelsen

Testlokal eller i hemmet
Vi genomför regelbundet tester i testlokal eller i hemmet beroende på kundens beslutssituation och behov av underlag. När det gäller tester i testlokal utförs de flesta i vårt testcenter i Halmstad men vi genomför regelbundet även tester på annan ort, t. ex. Stockholm, Malmö och Göteborg. I vår testlokal i Halmstad har vi ett fullt utrustat kök och till vår hjälp har vi en utbildad kock. När testerna genomförs i hemmet skickar vi hem produkterna till respondenten som svarar via en webbenkät.

För både internt och externt bruk
Resultaten av våra smaktester används både för interna beslut, men inte sällan också som underlag vid införsäljning av produkter till de stora dagligvarukedjorna. Värdet av en extern partner som utfört testerna och som garanterar tillförlitliga resultat är särskilt stort i dessa situationer.

Om du är intresserad av att veta mer om våra smaktester kan du ladda ner vårt produktblad HÄR.

keyboard_arrow_up