Så undviker ni vanliga fallgropar med er medarbetarundersökning
Att genomföra en medarbetarundersökning är ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetsmiljön, öka medarbetarnas engagemang och skapa ett starkare företag. Men för att få ut maximalt värde av undersökningen är det viktigt att undvika vanliga fallgropar och att ha rätt strategi på plats.

Att inte ha en tydlig strategi

En vanlig fallgrop är att genomföra en medarbetarundersökning utan att ha en tydlig strategi på plats. Det är viktigt att ha klart för sig vad ni vill uppnå med undersökningen och hur ni ska använda resultatet för att driva förändringar och förbättringar i organisationen.

Att inte använda rätt verktyg och metoder

Att använda fel verktyg och metoder kan leda till att ni inte får tillförlitliga eller användbara resultat. Det är viktigt att välja en pålitlig och erfaren leverantör som kan hjälpa er att skapa en undersökning som är anpassad efter era specifika behov och önskemål.

Att inte kommunicera resultatet och följa upp

Att genomföra en medarbetarundersökning är bara första steget. Det är lika viktigt att kommunicera resultatet och att följa upp med åtgärder och förbättringsåtgärder för att skapa verklig förändring och förbättring i organisationen. Det är också viktigt att regelbundet följa upp med nya medarbetarundersökningar för att se till att era åtgärder ger önskad effekt och förbättring.

När är rätt tidpunkt för medarbetarundersökningar?

Det finns flera olika tillfällen då det kan vara lämpligt att genomföra medarbetarundersökningar:

Regelbundet: Genom att genomföra medarbetarundersökningar regelbundet, till exempel en gång om året, kan du hålla koll på trender och förändringar över tid.

Efter förändringar: Efter stora förändringar inom företaget, som till exempel en omorganisation eller en ny ledningsstruktur, kan det vara bra att genomföra en medarbetarundersökning för att se hur dina anställda påverkas av förändringarna.

Inför strategiska beslut: Innan du tar stora strategiska beslut, som till exempel att expandera verksamheten eller införa nya arbetsmetoder, kan det vara klokt att göra en medarbetarundersökning för att få input och feedback från dina anställda.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på PFM Research har lång erfarenhet av att genomföra medarbetarundersökningar och kan hjälpa er att undvika vanliga fallgropar samtidigt som vi säkerställer att ni får ut maximalt värde av er undersökning. Vi erbjuder skräddarsydda undersökningar som passar era specifika behov och önskemål. Vår expertis och engagemang gör oss till ett fantastiskt bollplank som finns där för att besvara era frågor och säkerställa att ni får hög kvalitet i varje steg av processen. Dessutom levererar vi resultat snabbt och kostnadseffektivt.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er att genomföra en lyckad medarbetarundersökning!

keyboard_arrow_up