Välkommen till Nyköping kommuns undersökning om resvanor.

OBS! Vänligen avvakta med att besvara enkäten tills din mätdag har passerat (din mätdag hittar du på pappersenkätens första sida).

Klicka här>>

keyboard_arrow_up