Allmänhetens kunskap, attityder och beteenden kopplat till beredskap och civilt försvar.

Attityd har, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), genomfört en studie med fokusgrupper för att myndigheten ska få en djupare förståelse för allmänhetens kunskap, attityder och beteenden kopplat till beredskap och civilt försvar. Studien syftade även till att förstå allmänhetens motståndskraft och försvarsvilja samt hur olika grupper tar emot och bearbetar information om ämnet. Inom uppdraget har det genomförts nio fokusgrupper á cirka två timmar. Fokusgrupperna har genomförts både digitalt och fysiskt, fyra digitala och fem fysiska och utifrån en rekryteringslogik som  möjliggjort en god representation från allmänheten.

Rekrytering av deltagare till fokusgrupperna har genomförts av PFM Research AB på uppdrag av Attityd i Karlstad AB.

Läs rapporten här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

keyboard_arrow_up