När det gäller kvalitet har vi bara en måttstock

 

På, PFM Research, lägger vi fokus på kvalitet, det följer oss genom hela vår arbetsprocess. All data som levereras ska vara rätt insamlad, minutiöst kontrollerad och levererad till uppdragsgivaren på överenskommen tid.

Vi säkerställer vår kvalitet genom en rad olika steg. Bl.a. följer en och samma projektledare varje projekt från början till slut. Kvalitetsansvariga granskar och validerar alla projekt, både innan och efter datainsamlingen. Våra telefonintervjuare har många års erfarenhet av datainsamling och utbildning inom intervjuteknik. De får även daglig återkoppling för att förbättra sitt arbetssätt och alla medarbetare får alltid en noggrann genomgång av de projekt de deltar i.

Vi har full transparens mot våra kunder och som kund har du möjlighet att ta del av våra intervjuer genom exempelvis medlyssning alternativt att följa fältarbetet på plats på något av våra kontor. Innan vi stänger ett projekt sker återkoppling till dig för att säkerställa att vi uppfyllt det som avtalats.

Det är helt klart vår kombination av erfarenhet och arbetsmetoder som gör att vi kan lova den bästa datakvaliteten. 

 

 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)