Datainsamling via webbintervjuer

Vår telefonrekryterade webbpanel Åsiktsgruppen är rikstäckande och består av ett representativt urval av den svenska allmänheten. Den bildades 2007 och innehåller i dagsläget drygt 70.000 medlemmar. Varje vecka telefonrekryteras 200-250 nya medlemmar. Vi genomför årligen ca 200 000 webbintervjuer.

Intervjuer via webb är en snabb och kostnadseffektiv metod. Vi når många personer snabbt och de kan ge sina svar hemma, på arbetet eller varhelst de har tillgång till internet. Svaren når oss direkt och vi kan kontinuerligt följa upp svarsfrekvensen. 

Ytterligare fördelar är att eventuell påverkan av intervjuaren elimineras. Alla deltagare upplever enkäten på exakt samma sätt. Undersökningen kan dessutom inkludera bilder, film- eller ljudklipp. Att använda webbenkät kan ha fördelar när det handlar om känsliga ämnen, där en respondent slipper att öppna upp sig för en intervjuare. Metoden har också fördelar när man önskar mer utförliga öppna svar.

På PFM har vi idag en egen konsumentpanel, Åsiktsgruppen och två egna yrkespaneler, Läkarpanelen och Lärarpanelen. Övriga målgrupper rekryteras efter behov. 

 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)