Datainsamling via telefonintervjuer

Vi har 95 st. CATI-stationer* för telefonintervjuer både vad gäller B2B och B2C.

Telefonintervjuer är en traditionell insamlingsmetod som lämpar sig särskilt bra när man önskar en god svarsfrekvens med snabbt resultat till sin undersökning. Med telefonintervjun får vi en dialog med intervjupersonen, möjlighet att förtydliga frågeställningarna, ställa följdfrågor och ta vara på spontana kommentarer och åsikter. Andra fördelar med telefonintervjun är att vi alltid kan försäkra oss om att det är rätt person vi talar med och att kvalitén enkelt kan säkras genom medlyssning.

Hos oss har vi flera anställda som talar andra språk flytande än bara svenska. Vi erbjuder telefonintervjuer på svenska, danska, norska, finska och engelska. Genom att själv kunna genomföra undersökningarna på alla dessa marknader, bibehåller vi vårt inarbetade kvalitetstänk genom processer, erfarenhet och kompetens.

En bra telefonintervjuare är inte bara välutbildad och påläst, utan har också en utpräglad förmåga att ”ta människor”. Eller som en av våra mest erfarna intervjuare uttrycker det: - Man måste hitta rätt nivå i samtalet för varje enskild intervjuperson och hela tiden göra ämnet för intervjun så intressant som möjligt.

 

Hur vi säkerställer kvalitet

Som alltid när det kommer till vår datainsamling, är kvalitet av yttersta vikt. Vi säkerställer kvaliteten i våra telefonintervjuer genom engagemang, kunskap, erfarenhet samt effektiv arbetsmiljö.

Vi har höga kompetenskrav på både intervjuledare och intervjuare. Alla som genomför intervjuer för oss har genomgått en utbildning i intervjuteknik samt vårt tekniska system*. Inför varje projekt får våra deltagande intervjuare en genomgång av det aktuella ämnet. Denna gör vi gärna tillsammans med kunden själv.

Genom att genomföra intervjuerna från våra kontor i Halmstad och Åre, säkerställer vi kvaliteten ytterligare. Härifrån kan tekniska verktyg användas och medlyssning ske, vilket ger oss de bästa förutsättningarna att förbättra oss ännu mer. De som genomför intervjuerna får dagligen återkopplingar på sin prestation och kontinuerlig coachning för att fortsätta att utvecklas.

Som en sista ingrediens har vi 20 års erfarenhet av genomförandet av telefonintervjuer och antalet årliga intervjuer är ca 300 000. Det ger oss mycket erfarenhet att gräva ur.

Under projektets gång blir uppdragsgivaren hela tiden uppdaterad hur projektet utvecklas. Vi har alltid full transparens mot våra kunder, bl.a. möjlighet till medlyssning alternativt att följa fältarbetet på plats på något av våra kontor.

Vi erbjuder telefonintervjuer på svenska, danska, norska, finska och engelska. Detta gör att vi kan erbjuda marknadsundersökningar utanför den svenska marknaden, samt höja kvalitetsaspekten genom att både fånga upp nyanser hos personer som i intervjusituationer känner sig mer bekväma att få prata sitt modersmål.

*Vi använder oss av Computer Assisted Telephone Interviews (CATI), en teknik som förenklar och förbättrar intervjusituationen för personen som leder intervjun).

 

 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)