Datainsamling via postala enkäter

Vi har lång erfarenhet och säkra rutiner för insamling av data via postala enkäter. Vi sköter layout av frågeformulär, utskick, påminnelseutskick, insamling, scanning och sammanställning av data. Varje år genomför vi cirka 75 000 postala enkäter.

Undersökningsformen med postala enkäter är en traditionell metod som idag till stor del har ersatts av digitala metoder, så som webbenkäter och även telefonintervjuer, men därmed inte sagt att postala enkäter är ineffektiva i dagens samhälle. Metoden lämpar sig mycket bra när man som uppdragsgivare vill undersöka en målgrupp som exempelvis inte har tillgång till, eller har stor vana av datorer, och därmed inte kan fylla i enkäten via Internet.

Att skicka ut frågeformuläret med post till deltagarna är en billig insamlingsmetod och det är därför den ofta används för undersökningar med stora urval. Ytterligare en fördel är att det är lätt att skicka med bilder, varuprover eller annat åskådningsmaterial till deltagarna.

Det är viktigt att frågorna i en postal enkät är tydliga och lättbegripliga eftersom deltagaren inte kan be om förklaringar.

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)