Låt oss ta hand om din elevprognos och elevundersökning

Står du inför ett beslut att komplettera utbudet av kurser, utöka eller starta en ny skola?

Skolinspektionen kräver ett tydligt elevunderlag innan man får tillåtelse att starta. Om det finns brister i underlaget avslås ansökan.

PFM Research i Sverige AB har lång erfarenhet och säkra rutiner att genomföra elevprognoser och elevundersökningar. Vi har hjälpt många organisationer att ta fram godkända underlag, antingen över hela landet eller inom en viss region. Läs mer om våra etableringsundersökningar här.

Kontakta oss direkt så hjälper vi dig att ta fram kvalitetssäkra underlag till din ansökan.

keyboard_arrow_up