Kan man lita på marknadsundersökningar?

En marknadsundersökning är tillförlitlig, om den är rätt utförd, och en mycket väl värd investering som hjälper ditt företag att utvecklas. Det finns en uppsjö av olika aktörer inom undersökningsbranschen och det gäller att vara noggrann när man väljer leverantör. Resultatet ska spegla verkligheten och det gör den om datan är insamlad på ett korrekt sätt.

”Skräp in, skräp ut” är ett uttryck som används om statistik. Om datan som ska analyseras är bristfällig spelar det ingen roll vilka metoder eller verktyg man använder, resultatet från undersökningen blir då felaktig.

Representativt och slumpmässigt urval, effektiv insamlingsmetod och en korrekt frågeställning är några avgörande faktorer som en tillförlitlig marknadsundersökning innehåller. Något PFM Research i Sverige AB är experter på att hantera. När det kommer till datainsamling är vårt huvudfokus att leverera data av högsta kvalitet. Vi lämnar inget åt slumpen.

PFM Research i Sverige AB är en heltäckande leverantör av datainsamlingstjänster. Vi erbjuder både kvantitativa och kvalitativa insamlingsmetoder. Beslutsfattare i näringsliv och offentliga organisationer har anlitat oss sedan 1999 för att utveckla sina verksamheter. Vi genomför marknadsundersökningar i alla olika branscher.

Jag berättar gärna mer! Kontakta mig direkt när du behöver säkra beslutsunderlag:
Anders Jönsson
073-535 48 16
anders@pfmresearch.se

 

keyboard_arrow_up