Hur mår dina medarbetare?

Vi har precis gått igenom en global pandemi som tvingat många arbetsgivare att bedriva sina verksamheter med nya kreativa metoder och arbetssätt. Många medarbetare har under en lägre tid arbetat på distans, medan andra har arbetat hårdare än någonsin på sina fysiska arbetsplatser för att upprätthålla viktiga funktioner. Just nu pågår en ny kris, ett krig i Europa som skapar oro hos många människor.

Nu är det viktigare än någonsin att visa omtanke och ta reda på hur medarbetarna mår. Hur trivs de med sina arbetsuppgifter, arbetsmiljö, kollegor och chefer? En välmående personal är en förutsättning för att kunna behålla konkurrenskraft och positionera ett framgångsrikt företag.

Det finns företag som genomför sina egna medarbetarundersökningar, men många studier visar på mer ärliga svar från de anställda om man låter en extern part göra medarbetarundersökningen.

PFM Research i Sverige AB är sedan 1999 experter på medarbetarundersökningar. Vi har kapacitet, verktyg och metoder att mäta, utveckla och maximera resultaten.

Vi säkerställer högsta datakvalitet. Vi vet att en fullständig, korrekt och uppdaterad data är nyckeln till en trovärdig och tillförlitlig medarbetarundersökning. En investering som ska ligga till grund för viktiga strategiska beslut för att öka trivsel och välmående.

PFM Research i Sverige AB
samlar dagligen in svar från respondenter som besvarar medarbetarundersökningar. Det kan vara i enskilda mätningar men också i form av återkommande löpande mätningar så kallade trackingar.

Låt PFM Research i Sverige AB ta hand om din nästa medarbetarundersökning.

keyboard_arrow_up