De flesta företag använder bara Google Analytics när de ska utvärdera köpprocessen. Men även om Google Analytics kan ge värdefulla insikter i köpprocessen finns det flera faktorer utanför den digitala miljön som den inte fångar upp. För att få en mer komplett bild av köpprocessen har PFM Research utvecklat en modell som inkluderar fem områden som ger en djupare förståelse för varumärkets betydelse,  kundnöjdhet, sociala influenser och emotionella tillstånd.

Data och insikter som PFM Research fångar upp i köpprocessen:

Offline-konverteringar: Köp som sker utanför den digitala miljön såsom exempelvis i fysisk butik, vid evenemang eller telefonbeställningar.

Köphinder och avhopp: Tekniska problem, bristande information eller betalningsproblem är faktorer som kan påverka konverteringsgraden.

Varumärkeslojalitet: Tidigare erfarenheter, kundrekommendationer eller varumärkesimage.

Sociala och psykologiska faktorer: Psykologiska aspekter såsom kundnöjdhet, sociala influenser eller emotionella tillstånd.

Multikanal och korsvis påverkan: Många kunder använder flera enheter och kanaler när de interagerar med ett företag eller gör köp. Google Analytics ger insikt i enskilda kanaler och källor, men det kan vara utmanande att fånga upp den komplexa interaktionen mellan kanalerna och den korsvisa påverkan den har på köpprocessen. Det kan finnas synergier och samband som inte upptäcks genom att enbart titta på Google Analytics-data.

För en djupare och mer heltäckande förståelse av varumärkets betydelse och dess påverkan på kundbeteenden, rekommenderar vi starkt att du anlitar PFM Research. Vår expertis sträcker sig bortom de vanliga analysverktygen och tar hänsyn till de subtila och komplexa faktorer som påverkar köpprocessen.

Anlita PFM Research för att maximera din konkurrenskraft och öka lönsamheten. Vi ger dig värdefull data och insikter som Google Analytics inte fångar upp.

keyboard_arrow_up