De rödgröna mer empatiska än högerblocket | PFM Resaerch i Sverige AB

De rödgröna mer empatiska än högerblocket

Dagens Opinion uppmärksammar undersökningen Empati Index, som är genomförd av PFM Research i Sverige AB på uppdrag av Michael Dahl på Index House.

Studien visat att väljarna efterfrågar alltmer empati och närmare sju av tio väljare (67%) uppger att de prioriterar partier som de upplever som empatiska.

Men bara en tredjedel upplever partierna som empatiska. Och här ligger de rödgröna partierna klart högre än högerblocket.

Empati är ett område som ligger i tiden, speciellt mot bakgrund av ett skärpt säkerhetspolitiskt läge, tuffare ekonomiska tider och ett hårdare samhällsklimat.

På frågan om hur avgörande det är för partivalet att man upplever partiet som empatiskt (det vill säga uppvisar förståelse och medkänsla) anser över hälften av väljarna (55 procent) att det är helt avgörande eller har ganska stor betydelse.

Det hårdare läget och oron avspeglar sig tydligt i resultaten, säger Fredrik Jönsson, VD för PFM Research i Sverige AB med lång erfarenhet av liknande mätningar. Kraven på partierna är klart högre än på handeln där betydelsen för konsumenterna under 2022 legat på nivåer omkring 40 procent.

Samtidigt visar undersökningen att riksdagspartierna inte upplevs speciellt empatiska. Snittet ligger på 35 procent för andelen som upplever dem mycket eller ganska empatiska. Om möjligt än allvarligare för partierna, är att endast en av tio väljare uppger att de prioriterar ett parti de inte upplever empatiskt.

Kontakta Fredrik Jönsson om du vill veta mer om undersökningen och hur det skiljer sig mellan de olika partierna.

Läs artikel: https://lnkd.in/eT399B3M

keyboard_arrow_up