Kärt barn har många namn

Etableringsundersökning, elevprognos, elevundersökning och intresseundersökning. Det finns många olika namn på undersökningen som syftar till att mäta hur många elever som är intresserade av en viss kurs eller en ny skola.

godkänd elevprognos

Framtidens utbildning

Är du i färd med att introducera nya kurser eller starta en helt ny skola? Vi brinner för skolans utveckling och är här för att hjälpa dig. Med vår expertis utför vi elevprognoser för att mäta intresset och säkerställa att du har tillräckligt med underlag för din ansökan. Vi vet att tydliga elevunderlag är en nödvändighet för att få din ansökan godkänd av Skolinspektionen.

Kraven för godkänd elevprognos

Det avgörande för godkännande är att det finns ett tydligt intresse från elever i rätt ålder och boende i det område där skolan planeras men för att en elevprognos ska vara giltig bör din intresseundersökning innehålla följande:

  1. Frågeställning: Tydligt ange vilka frågor som ställs i undersökningen.
  2. Etableringsplats: Definiera var skolan eller utbildningen är tänkt att etableras.
  3. Skolinformation: Identifiera den specifika skolan, utbildningen, samt års- och programnivåer där resultaten redovisas för varje faktor.
  4. Genomförande: Beskriv hur intresseundersökningen har genomförts.
  5. Urvalskriterier: Förklara vem som tillfrågats i elevprognosen och säkerställ att det är ett slumpmässigt och tillförlitligt urval med tillräckligt många respondenter.

Läs mer om kraven på Skolinspektionens hemsida.

Lärarpanelen och PFM Research
läromedel

Utveckla tryckta & digitala läromedel

Är du redo att ta dina läromedel till nästa nivå och göra verklig skillnad i klassrummet? På PFM Research är vi övertygade om att den bästa vägen till framgång är att lyssna på de som står mitt i undervisningen – lärarna!
 
Vi hjälper er skapa högkvalitativa läromedel som verkligen träffar rätt. Genom våra datainsamlingsmetoder, inklusive vår Lärarpanel, kan vi erbjuda:
 
  1. Datainsamling och analys för träffsäkra läromedel.
  2. Direkt feedback från lärarna för att förbättra produkterna.
  3. Insikter från lärarna om hur läromedlen tas emot i praktiken.
  4. Säljande argument baserade på lärarnas feedback för att underlätta försäljningen av läromedel.

Fler frågor?

”Vi är alltid här för att stödja er och besvara eventuella frågor. Ett telefonsamtal eller ett mail är allt som skiljer oss från att inleda ett framgångsrikt samarbete!”

Fredrik Jönsson

Anders Jönsson

keyboard_arrow_up