Datainsamlingsmetoder

Beprövade metoder, pålitliga resultat

Vi är datainsamlingspionjärer som förstår betydelsen av rätt metodval. Med vår expertis inom branschen erbjuder vi beprövade metoder och smarta kombinationer för att säkerställa att varje undersökning ger maximal kvalitet på datan och värde för våra kunder.

Användartest

Verkliga användarinteraktioner ger värdefulla insikter om användarupplevelsen. Genom användartester får du din målgrupp som guide, vilket möjliggör insyn i deras navigation och reaktioner, öppnar dörren till förbättringar och kan anpassas efter användarnas behov.

enkätundersökning

Enkätundersökning

Med lättnavigerade digitala frågeformulär kan du enkelt nå och engagera deltagare, samtidigt som du snabbt och säkert samlar in värdefull information. Optimerad för flexibilitet, är enlätundersökningar en kraftfull resurs för att utforska och förstå din målgrupp.

fokusgrupp

Fokusgrupp

Fokusgrupp eller personliga intervjuer är en utmärkt kvalitativ insamlingsmetod för att få insikt i hur en målgrupp tänker och tycker. Den används ofta som förstudie till kvantitativa undersökningar för att kartlägga gruppens attityder, värderingar och beteende, och inte bara konstatera vad som sker, utan också förstå varför.

Postala enkäter

Postala enkäter är en traditionell men effektiv metod för datainsamling. Deltagare får enkäter via posten att fylla i och returnera, vilket ger dem bekvämligheten att svara i sin egen takt. Genom denna metod når du en bred publik och samlar instruktiva insikter från olika bakgrunder.

Smaktest

Smaktester är en rolig och smakfull metod där människor ges möjlighet att prova och betygsätta olika produkter. Genom smaktest öppnar du dörren till rika och varierande åsikter. En smakfull datainsamlingsmetod för att utforska och forma produkter som verkligen förtjänar guldstjärnor!

telefonintervjuer

Telefonintervjuer

Vi är experter med över 24 års erfarenhet av att genomföra högkvalitativa telefonintervjuer på svenska, danska, norska, finska och engelska. Med 95 CATI-stationer och över 300 000 intervjuer årligen är vi din pålitliga partner när det kommer till insamling av data via telefonintervjuer.

Dataleverans & kvalitetskontroll

Vi förstår att en framgångsrik undersökning kräver noggrannhet och ett starkt samarbete. Hos oss är kvalitet alltid i fokus. Vi levererar noggrant insamlad och minutiöst kontrollerad data i tid. Med en dedikerad projektledare och våra kvalitetsansvariga som granskar varje steg i processen kan vi garantera den bästa datakvaliteten. Vi erbjuder full transparens och ger dig möjlighet att följa med i varje steg för att säkerställa att vi uppfyller dina förväntningar.

kvalitetskontroll

Erfarenhet & kundfokus

Vi har lång erfarenhet inom branschen och våra erfarna projektledare fungerar som ditt naturliga bollplank när det gäller datainsamling. Med 15-20 års erfarenhet anpassar våra projektledare metoder, verktyg och relevanta frågor för varje unikt uppdrag och målgrupp. Vi tar hand om hela processen från att programmera frågeformulär till att leverera data i det format som passar dig bäst.

Fler frågor?

”Vi finns alltid här för att stödja er och besvara eventuella frågor. Ett telefonsamtal eller ett mail är allt som skiljer oss från att inleda ett framgångsrikt samarbete!”

Fredrik Jönsson

Anders Jönsson

keyboard_arrow_up