Co-workingplatser i bostadshus

Med co-workingplatser i bostadshus skulle fler jobba på distans och klara sig på mindre boyta.

Efterfrågan på gemensamma funktioner i flerbostadshus, såsom gym, bastu, hobbyrum och co-workingplatser ökar.

Hemarbete och att jobba från co-workingplatser har tagit fart som en följd av pandemin. Ett ökat hemarbetande har inneburit att många flyttat till nya och större boenden för att kunna inrymma ett hemmakontor, vilket inneburit extra kostnader.

En webbundersökning genomförd av PFM Research i Sverige AB på uppdrag av BRABO Stockholm AB visar att var tionde av de tillfrågade ser att den egna bostadsytan skulle kunna minskas och nästan en femtedel skulle jobba mer på distans, om det fanns tillgång till co-working i huset.

Läs mer om undersökningen: https://bit.ly/3CF0kwn

keyboard_arrow_up