Låt oss ta fram ditt
attraktionsindex

Vi har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra
medarbetarstudier och attraktionsmätningar av högsta kvalitet.

Vi är experter på att ta fram attraktionsindex

För att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare är det ett måste att ha kontroll över sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.

PFM Research i Sverige AB har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra attraktionsmätningar av högsta kvalitet. Resultatet ger en tydlig vägledning för fortsatt utveckling av varumärket. Dessutom rankas organisationens attraktionsgrad i jämförelse med andra arbetsgivare.

Vi samlar dagligen in svar från respondenter som besvarar våra undersökningar. Det kan vara i enskilda mätningar men också i form av återkommande löpande mätningar så kallade trackingar.

Sedan 1999 har vi hjälpt företag och organisationer att genomföra undersökningar i syfte att påvisa hur man på bästa sätt ska kunna locka nya arbetstagare till sin verksamhet. Vi säkerställer högsta datakvalitet. Vi vet att en fullständig, korrekt och uppdaterad data är nyckeln till en trovärdig och tillförlitlig undersökning. En investering som ska ligga till grund för viktiga strategiska beslut.

Det spelar ingen roll hur smart och genomtänkt en undersökning är – bygger den inte på hög kvalitet i datainsamlingen, kommer den inte att spegla verkligheten. Då blir den inte heller det trygga beslutsstöd den var tänkt att vara, utan riskerar att göra mer skada än nytta.

Vi erbjuder både kvantitativa och kvalitativa insamlingsmetoder. Kvantitativa undersökningar genomför vi i form av telefonintervjuer, webbintervjuer eller postala enkäter. Och kvalitativa undersökningar utför vi i form av personliga intervjuer/fokusgrupper. Vi använder den insamlingsmetod som passar din begäran allra bäst. För att öka svarsfrekvensen kan det ibland vara en god idé att kombinera olika metoder.

Undersökningen sammanställs och levereras i ett format som passar dig som kund bäst.

Referenser och erfarenhet av attraktionsindex

PFM Research i Sverige AB levererar i snitt 500 säkra beslutsunderlag per år till både företag och offentliga
organisationer och uppdragsgivarna finns såväl lokalt som i Norden och hela Europa.

Behöver du hjälp med en medarbetarstudie eller attraktionsindex?
Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man söker. Vi lyssnar mer än gärna på dina tankar och svarar på eventuella frågor.
Ring oss. Telefonnummer till PFM Research i Sverige AB_395x394
Ring till oss
Hitta till oss. Adress till PFM Research i Sverige AB_395x391
Hitta hit

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00

Kontakta oss här!

    Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig och
    ditt företag med en medarbetarundersökning.

    keyboard_arrow_up