Vesivek - PFM Research i Sverige AB

7 av 10 skottar inte sina tak – trots risk för takskador

En webbundersökning genomförda av PFM Research i Sverige AB på uppdrag av Vesivek Sverige AB visar att det är fler än 7 av 10 husägare som aldrig skottat sina tak.

Skottas inte snön bort från taken riskerar det att leda till omfattande skador med kostsamma renoveringar som följd.

Det finns regler för hur mycket belastning ett tak ska klara, vilket regleras av Boverket. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att detta efterföljs och om en fastighet tar skada vid för tunga snömassor gäller inte försäkringen.

Läs mer om undersökningen!

keyboard_arrow_up