När det gäller kvalitet har vi bara en måttstock

Stora, komplexa projekt eller små, enkla gör ingen skillnad. Det vi levererar ska vara rätt utfört, minutiöst kontrollerat in i minsta detalj och levererat till uppdragsgivaren på överenskommen tid.

Det låter svårare än det är. Vi har nämligen ett par knep som hjälper oss att leva upp till vårt löfte. För det första har vi fasta, väl utprovade kontrollrutiner som vi alltid envist håller fast vid. Ungefär som piloter och kirurger, som nästan robotmässigt gör samma kontroller gång på gång. För det andra lovar vi aldrig mer än vad vi kan hålla när det gäller leveranstid. Vi levererar alltid så snabbt det går – men aldrig snabbare, eftersom det skulle tvinga oss att ta genvägar.

Betyder det att vi är ofelbara? Självklart inte. Men vi får ytterst sällan reklamationer, eftersom vi som regel upptäcker eventuella fel själva och rättar till dem innan leverans. Det är just det man har rutiner till. 

• Projektstart- innan projektstart tilldelas kunden en ansvarig projektledare. Kunden och projektledaren går tillsammans igenom projektet, allt från metodval till slutleverans.

• Programmering - våra projektledare har många års erfarenhet av programmering. Alla projekt granskas och testas av vår kvalitetsansvarige innan testlänk skickas till kund för godkännande.

• Datainsamling - så fort datainsamlingen är igång skickar projektledarna en topline till kund för godkännande. Våra telefonintervjuare har många års erfarenhet av datainsamling. Samtliga har genomgått en utbildning inom intervjuteknik samt PFMs system. Inför varje nytt projekt sker en genomgång av projektet, gärna tillsammans med kund om så önskas. Intervjuarna får daglig feedback på sina prestationer samt kontinuerlig coachning. Vi kvalitetssäkrar intervjuerna genom att spela in samtliga intervjuer. Vi har full transparens ut mot våra kunder och erbjuder medlyssning alternativt att följa fältarbetet på plats på något av våra kontor. Webbintervjuer samlas in via vår egen telefonrekryterade webbpanel Åsiktsgruppen. Innan utskick testas och granskas alla formulär av vår kvalitetsansvarige. Kunden får alltid en testlänk innan insamlingen startar. Om kunden önskar får den under projektets gång information om completes, screen outs mm. Postala Enkäter tas fram i samarbete med uppdragsgivaren. Den godkänns alltid av kund samt testas och granskas av vår kvalitetsansvarige innan den trycks och skickas ut. Kunden får kontinuerlig information om hur många svar som kommit in. Vi tillhandahåller alltid påminnelsebrev för att säkerhetsställa att rätt antal svar samlas in. Att rekrytera till fokusgrupper kräver en specialkompetens vilket ett antal erfarna intervjuare erhåller genom en särskild utbildning. När det närmar sig möte ringer vi alltid upp och bekräftar avtalad tid och plats med respondenten.

• Sammanställning av data - vi verifierar och kvalitetssäkrar alltid insamlad data.

• Leverans - i avtalad tid levererar vi datan i det format som kunden önskar.

• Uppföljning - innan vi stänger projektet sker återkoppling till kund för att säkerhetsställa att vi uppfyllt det som avtalats.

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)