Datainsamling via fokusgrupper

Med en egen avdelning helt specialiserad på rekryteringar till fokusgrupper, paneler och andra riktade målgrupper kan vi erbjuda mycket kvalitativa rekryteringstjänster. Varje år driver vi cirka 75 projekt där vi rekryterar in respondenter till fokusgrupper.

Sedan 1999 har vi varje vecka arbetat med rekryteringsuppdrag mot företag inom spridda branscher. Detta har givit oss en gedigen erfarenhet och i takt med detta också en ökad efterfrågan på våra rekryteringstjänster. Genom att kombinera nya rekryteringsmetoder tillsammans med traditionell telefonrekrytering är vi en bred samarbetspartner för denna typ av uppdrag.

Vi erbjuder förutom rekrytering även rådgivning vid design av formulär, framtagning av urval samt lokal för genomförande av grupperna. Ibland kan det vara svårt och kostsamt att få den rätta spridningen i landet och där kan onlinefokusgrupper eller bokade telefonintervjuer vara ett komplement till att träffas på en fysisk plats.

Fokusgrupper är en kvalitativ metod, vilket betyder att resultaten aldrig kan kvantifieras eller betraktas som representativa för en hel målgrupp. Metoden är däremot utmärkt om man vill ha allmän insikt i hur en målgrupp tänker och tycker, till exempel som förstudie till en kvantitativ undersökning. Det är också en bra metod om man vill ha fördjupning av kvantitativa data, till exempel när man vet vad kunderna tycker eller gör men inte vet varför.

Normalt består en fokusgrupp av 8 – 10 deltagare. För att ge bra resultat ska den ledas av en erfaren moderator enligt en i förväg sammanställd diskussionsguide. Diskussionsguiden ska dock inte vara för detaljerad, utan ge plats för nya, oförutsedda synpunkter.

Vi hjälper dig rekrytera rätt deltagare till fokusgrupper. Behöver du hjälp att hitta en bra moderator kan vi ordna det också.

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)